Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị 60 All

Đùi Sau Heo Muối Ibérico Cebo de Campo 36 Tháng MONTARAZ – Jamon de Cebo de Campo Ibérico

1.730.000
Thương hiệu

Montaraz

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo de Campo Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Cebo de Campo 36 Tháng MONTARAZ – Paleta de Cebo de Campo Ibérico

1.260.000
Thương hiệu

Montaraz

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo de Campo Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Sau Heo Ibérico Bellota Muối 36 Tháng Hộp Quà – Jamón de Bellota Ibérico Gift Box

4.800.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Hộp quà đùi muối 1kg

Trọng lượng

1kg

Đùi Trước Heo Ibérico Bellota Muối 36 Tháng Hộp Quà – Paleta de Bellota Ibérico Gift Box

3.600.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Hộp quà đùi muối 1kg

Trọng lượng

1kg

Đùi Sau Heo Ibérico Cebo de Campo Muối 36 Tháng Cắt Lát MONTESANO – Jamón de Cebo de Campo Ibérico Hand Sliced

538.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo de Campo Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng Cắt Lát – Bellota Ham Sliced

485.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Trước Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng Cắt Lát – Bellota Paleta Sliced

372.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Bellota 36 Tháng MONTESANO – Paleta de Bellota Ibérico

2.090.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Sau Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng Rút Xương DERAZA

4.220.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối rút xương

Đùi Sau Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng DERAZA – Jamón de Bellota Ibérico

2.840.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Bellota 36 Tháng Rút Xương DERAZA

3.200.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối rút xương

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Bellota 36 Tháng DERAZA – Paleta de Bellota Ibérico

1.990.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương