Hiển thị tất cả 17 kết quả

Hiển thị 60 All

Đùi Heo Muối Jamón Serrano Gran Reserva Hộp Quà

1.650.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Phân hạng heo

Thời gian muối

Quy cách/ Loại

Trọng lượng

Nạc Nọng/ Diềm Má Heo Iberico – Iberian Jowl Meat

229.000747.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Trọng lượng

,

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Nạc Dăm / Thịt Cổ Heo Iberico – Iberian Collar

231.000753.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Trọng lượng

,

Lựa chọn các tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm