Hiển thị 1–48 của 129 kết quả

Hiển thị 60 All

RƯỢU GLENFIDDICH 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

2.800.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 15 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

1.950.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

1.300.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU SINGLETON 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

1.350.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU SINGLETON 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

3.400.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU SINGLETON 15 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

2.100.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU SINGLETON 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2023

1.300.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU MORTLACH 20 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

10.800.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

20 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

8.500.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

750ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 16 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

4.850.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

16 Năm

Dung tích

750ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2024

2.450.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

750ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU GLENFIDDICH 21 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2023

6.500.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

21 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.2%

RƯỢU GLENFIDDICH 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2023

2.800.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 15 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2023

1.850.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU BALVENIE 16 NĂM FRENCH OAK

6.000.000
Thương hiệu

Balvenie

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

16 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

47.3%

RƯỢU BALVENIE 25 NĂM

33.800.000
Thương hiệu

Balvenie

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

25 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

48%

RƯỢU GLENFIDDICH GRANDE COURONNE 26 NĂM

28.500.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

26 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.8%

RƯỢU BOWMORE 12 NĂM

1.300.000
Thương hiệu

Bowmore

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Islay

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU AUCHENTOSHAN 12 NĂM

1.500.000
Thương hiệu

Auchentoshan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Lowland

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 18 NĂM

2.500.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU MACALLAN HARMONY COLLECTION RICH CACAO

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

44%

RƯỢU MACALLAN REFLEXION

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

43%

RƯỢU MACALLAN BOUTIQUE COLLECTION

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

52%

RƯỢU MACALLAN FINE OAK 15 NĂM

5.600.000
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU HIGHLAND PARK VALKYRIE

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Highland Park

Xuất xứ

Scotland

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

45.9%

RƯỢU MACALLAN A NIGHT ON EARTH

4.500.000
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU MORTLACH 21 NĂM – SPECIAL RELEASE 2020

23.300.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

21 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

56.9%

RƯỢU MORTLACH 20 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

20 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

8.400.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 16 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

4.850.000
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

16 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU MORTLACH 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Mortlach

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43.4%

RƯỢU SINGLETON 12 NĂM DUFFTOWN – HỘP QUÀ TẾT 2022

1.300.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

2.700.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 15 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2022

1.750.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU LAGAVULIN 16 NĂM

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Lagavulin

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Islay

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

16 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43%

RƯỢU TALISKER 18 NĂM

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Talisker

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Island

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

45.8%

RƯỢU TALISKER STORM

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Talisker

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Island

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

45.8%

RƯỢU TALISKER 10 NĂM

1.150.000
Thương hiệu

Talisker

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Island

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

10 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

45.8%

RƯỢU LAPHROAIG 10 NĂM

1.200.000
Thương hiệu

Laphroaig

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Islay

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

10 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU LAPHROAIG SELECT

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Laphroaig

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Islay

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU OLD PULTENEY 17 NĂM

2.950.000
Thương hiệu

Old Pulteney

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Highland

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

17 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

46%

RƯỢU OLD PULTENEY 12 NĂM

1.150.000
Thương hiệu

Old Pulteney

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Highland

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENFIDDICH 15 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

1.650.000
Thương hiệu

Glenfiddich

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

15 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENLIVET 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Glenlivet

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

18 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

43%

RƯỢU GLENLIVET 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

1.450.000
Thương hiệu

Glenlivet

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE – HỘP QUÀ TẾT 2021

1.050.000
Thương hiệu

Glenlivet

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

NAS (No Age Statement)

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU SINGLETON 12 NĂM GLEN ORD – HỘP QUÀ TẾT 2021

1.250.000
Thương hiệu

Singleton

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Highland

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%

RƯỢU MACALLAN DOUBLE CASK 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Macallan

Xuất xứ

Scotland

Vùng

Speyside

Phân loại

Single Malt Scotch Whisky

Tuổi rượu

12 Năm

Dung tích

700ml

Nồng độ

40%