Hiển thị tất cả 14 kết quả

Hiển thị 60 All

Đùi Sau Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát 50g – Cebo Ham Sliced

150.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

50g

Thịt Heo Muối Iberico Mix 5

298.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Serrano Reserva , Cebo Ibérico

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát , Ibérico thịt lưng muối , Ibérico xúc xích muối

Trọng lượng

135g

Thịt Heo Muối Iberico Mix S

322.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Serrano Reserva , Cebo Ibérico , Bellota Ibérico

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Heo Muối Serrano Gran Reserva Cắt Lát MONTESANO – Jamón Serrano Gran Reserva

226.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Serrano Gran Reserva

Thời gian muối

18 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

120g

Đùi Heo Muối Serrano Reserva Cắt Lát MONTESANO – Jamón Serrano Reserva Sliced

168.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Serrano Reserva

Thời gian muối

15 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Ibérico Bellota Muối 48 Tháng Cắt Lát MONTESANO – Jamón de Bellota Ibérico Hand Sliced

742.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

48 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Ibérico Cebo de Campo Muối 36 Tháng Cắt Lát MONTESANO – Jamón de Cebo de Campo Ibérico Hand Sliced

538.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo de Campo Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng Cắt Lát – Bellota Ham Sliced

485.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Trước Heo Iberico Bellota Muối 36 Tháng Cắt Lát – Bellota Paleta Sliced

372.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Bellota Ibérico

Thời gian muối

36 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát – Cebo Ham Sliced

284.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Trước Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát – Cebo Paleta Sliced

246.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Heo Muối Serrano Gran Reserva Cắt Lát – Serrano Gran Reserva Ham Sliced

157.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Serrano Gran Reserva

Thời gian muối

18 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Xúc xích cay Iberico Cebo muối cắt lát MONTESANO – Chorizo Ibérico Cebo

163.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát , Ibérico xúc xích muối

Trọng lượng

100g

Xúc xích Iberico Cebo muối cắt lát MONTESANO – Salchichon Ibérico Cebo

163.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát , Ibérico xúc xích muối

Trọng lượng

100g