Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị 60 All

Đùi Sau Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát 50g – Cebo Ham Sliced

150.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

50g

Đùi Sau Heo Ibérico Cebo Muối 24 Tháng Hộp Quà ESPANA – Jamón de Cebo Ibérico Gift Box

LIÊN HỆ
Thương hiệu

Espana

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Hộp quà đùi muối 1kg

Trọng lượng

1kg

Đùi Sau Heo Ibérico Cebo Muối 24 Tháng Hộp Quà – Jamón de Cebo Ibérico Gift Box

2.400.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Hộp quà đùi muối 1kg

Trọng lượng

1kg

Đùi Trước Heo Ibérico Cebo Muối 24 Tháng Hộp Quà – Paleta de Cebo Ibérico Gift Box

2.100.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Hộp quà đùi muối 1kg

Trọng lượng

1kg

Đùi Sau Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát – Cebo Ham Sliced

284.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Trước Heo Muối Iberico Cebo Muối 24 Tháng Cắt Lát – Cebo Paleta Sliced

246.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Gói cắt lát

Trọng lượng

100g

Đùi Sau Heo Muối Iberico Cebo 24 Tháng MONTESANO – Jamón de Cebo Ibérico

1.490.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Trước Heo Muối Iberico Cebo 24 Tháng MONTESANO – Paleta de Cebo Ibérico

1.150.000
Thương hiệu

Montesano

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Sau Heo Iberico Cebo Muối 24 Tháng Rút Xương DERAZA

2.080.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối rút xương

Đùi Sau Heo Iberico Cebo Muối 24 Tháng DERAZA – Jamón de Cebo Ibérico

1.420.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Cebo 24 Tháng Rút Xương DERAZA

1.790.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối rút xương

Đùi Trước Heo Muối Ibérico Cebo 24 Tháng DERAZA – Paleta de Cebo Ibérico

1.090.000
Thương hiệu

Deraza

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Phân hạng heo

Cebo Ibérico

Thời gian muối

24 Tháng

Quy cách/ Loại

Đùi muối nguyên xương