• Cognac Fine Champagne là tên gọi dòng rượu mạnh Cognac được tạo ra từ sự pha trộn giữa các eaux-de-vie lấy từ 2 vùng nho chất lượng nổi tiếng nhất khu vực là Grande Champagne và Petite Champagne.
  • Để được công nhận là Cognac Fine Champagne thì ít nhất 50% rượu phải có nguồn gốc từ Grande Champagne.

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị 60 All

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP – HỘP QUÀ TẾT 2020

1.600.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP MATT W. MOORE LIMITED

1.950.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN XO – HỘP QUÀ TẾT 2018

4.150.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB – HỘP QUÀ TẾT 2018

1.930.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP – HỘP QUÀ TẾT 2018

1.500.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN XO 50ml

450.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB 30ml

220.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP 30ml

100.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN LOUIS XIII – LOUIS 13

LIÊN HỆ
Thương hiệu

,

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB

1.850.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP

1.400.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP URBAN LIGHT LIMITED

1.350.000
Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Phân loại

Hạng/ Tuổi rượu

Dung tích

Nồng độ