• Cognac Fine Champagne là tên gọi dòng rượu mạnh Cognac được tạo ra từ sự pha trộn giữa các eaux-de-vie lấy từ 2 vùng nho chất lượng nổi tiếng nhất khu vực là Grande Champagne và Petite Champagne.
  • Để được công nhận là Cognac Fine Champagne thì ít nhất 50% rượu phải có nguồn gốc từ Grande Champagne.

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Hiển thị 60 All

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP LIMITED

1.400.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP – HỘP QUÀ ICE BOX

1.600.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP – HỘP QUÀ TẾT 2020

1.600.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP MATT W. MOORE LIMITED

Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN XO – HỘP QUÀ TẾT 2018

4.300.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB – HỘP QUÀ TẾT 2018

1.930.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP – HỘP QUÀ TẾT 2018

Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN XO 50ml

450.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB 30ml

220.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP MINI 50ml

150.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP MINI 30ml

120.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN LOUIS XIII – LOUIS 13

LIÊN HỆ
Thương hiệu ,
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN XO

4.200.000
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN CLUB

Original price was: 2.450.000₫.Current price is: 1.900.000₫.
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP 200ml

LIÊN HỆ
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP

Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ

RƯỢU RÉMY MARTIN VSOP URBAN LIGHT LIMITED

Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.350.000₫.
Thương hiệu
Xuất xứ
Vùng
Phân loại
Hạng/ Tuổi rượu
Dung tích
Nồng độ